Επέκταση εγγύησης στα συστήματα της DTM από 12 σε έως και 36 μήνες δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση

Guarantee Primera

Η εγγύηση του προϊόντος για τα συστήματα της DTM print δύναται να επεκταθεί

από  12 μήνες έως και 36 μήνες κάνοντας απλά μια έγγραφη στην DTM print

register.dtm-print.eu

σε διάστημα έως και 6 μήνες από την ημερομηνία του τιμολογίου σας.

Επέκταση εγγύησης από 12 σε 36 μήνες ισχύει για τα παρακάτω συστήματα

Όλα τα DP- and XRP-Series Disc Publishers

Όλα τα LX-Series Colour Label Printers

Όλα τα AP-Series Label Applicators

FX-510e Foil printer, Fx-810e Foil printer

LF140e Label Finisher

CX86e Colour Tag Printer

RW-4/RW-7/UW-7/RW-8/RW-9/LW-9